Klinik sonuçları

10 diz, sırt ve omuz ağrısı olan tedavilerin yanı sıra, terapi öncesi ve sonrası 3 ve 6 ay sonra migren sonrası ağrı azalması. Yayınlandığı yer Medical Acupuncture, USA, 2007.

Pilot Study of the Clinical Equivalence of Laser Needle to Metal Acupuncture Needle in Treating Musculoskeletal Pain

Peter T Dorsher MS, MD
Mayo Clinic Florida

Results:

For subjects with knee and shoulder arthritis, metal needle VAS was 5.9 while Laserneedle VAS was 3.1 (mean difference 2.8, P<0.001 single tail). For subjects with spine pain, the metal needle VAS was 3.7 while Laserneedle VAS was 2.95 (mean difference 0.75, P<0.074). 9/10 subjects with joint arthritis reported more efficacy with Laserneedle and the other found it equally efficacious. 10/20 spine pain subjects reported more pain relief efficacy with Laserneedle, and another 6 found the interventions equally efficacious. No complications from the laser treatment were noted.

Conclusions:

This prospective, crossover cohort study of subjects with chronic musculoskeletal pain demonstrates that metal and laser acupuncture needles have clinical equivalence in reducing pain, and that patients (especially those with shoulder and knee arthritis) report preference for laser needle treatments.

İnterstisyel ve intra-artiküler tedavisi:

Sırt ağrısı

Kırmızı:
Ağrı öncesi (5,45°)
Yeşil:
7 tedaviden sonra Ağrı (2,55 °)
*bir ölçekte 1-10 (ortalama)

Omuz ağrısı

Kırmızı:
Ağrı öncesi (6,20°)
Yeşil:
7 tedaviden sonra Ağrı (2,80 °)
*bir ölçekte 1-10 (ortalama)

Bazal hücreli karsinom dermatolojik tedavi (fotodinamik terapi):

Tedavi öncesi
Tedavi sonrası

İnternal Lazer tedavisi:

İlk pilot çalısmanın sonuçları 2004
Yayınlandığı yer DZA, 3/2007:

Tedavi öncesi ve sonrası yorgunluk sendromu ile ilgili hastanın kişisel değerlendirmesi. Kaynak: N. Schumm
Tedaviden önce ve sonra motor ve duyu bozuklukları açısından hastanın kişisel değerlendirmesi. Kaynak: N. Schumm

Spor hekimliği performansını artırmak için kullanılır:

Pectoral muscle maximum lifting power

Mean pectoral muscle maximum lifting power percentage variation an any time of measurement:

Fibromiyalji tedavisi için çalışma:

Ağrı endeksi:

  Başlangıçta Sonunda
MED 8,7 6,8
AKU 8,5 6
LAS 8,5 4,4
LAS+IV 8,9 2,9

MED = tıbbi prosedürler
AKU = İğne akupunktur
LAS = Lazer akupunktur
LAS + IV = kombine Lazer akupunktur + intravasküler Lazer ışınlama

Depresyon endeksi:

  Başlangıçta Sonunda
MED 34 23
AP 37 24
LAS 42 12
LAS+IV 40 12

MED = tıbbi prosedürler
AKU = İğne akupunktur
LAS = Lazer akupunktur
LAS + IV = kombine Lazer akupunktur + intravasküler Lazer ışınlama

Önemli yayınlar genel bakış: (sadece Almanca olarak mevcuttur)

 • Weber ve ark. (2007): Die intravasale Laserblutbestrahlung: Vorstellung einer neuen Therapiemethode (İntravenöz Lazer kan ışınlama: Yeni bir tedavi yöntemi tanıtılması)
 • Aluani (2007): Invasive Laserblutbehandlung: Fallberichte aus der Praxis (İnvaziv Lazer tedavisi: Pratikteki Vaka raporları)
 • Hausmann (2008): Veränderungen der Herzratenvariabilität (HRV) während Low Level Lasernadelakupunktur (Düşük seviyeli Lazer iğne akupunktur sırasında kalp hızı değişkenliğin (KHD) değişimi)
 • Weber (2005): Nadeln aus Licht. Vorstellung einer neuen Therapiemethode (Işıktan İğneler. Yeni bir tedavi yöntemi tanıtılması)
 • Dorsher (2009): Pilot Study of the Clinical Equivalence of Laser Needle to Metal Acupuncture Needle in Treating Musculoskeletal Pain
 • Wirz (2008): Frequenzen mit Konsequenzen. Pilotstudie zur Diabetesbehandlung mittels einer neuen Insulinfrequenz (Sonuçlarıyla Frekanslar. Yeni bir insülin frekansı kullanarak diyabet tedavisinde Pilot çalışma)
 • Noohi/Javdani/Kiavar (2008): Study of the Efficacy of Low Level Laser in Myocardial Perfusion of Patients with Chronic Stable Angina
 • Andrae (2007): Die Effekte intravasaler low level Lasertherapie im Rahmen einer Redifferenzierungstherapie maligner Tumoren (Kötü huylu tümörlerin yeniden diferansiyasyon tedavisi parçası olarak intravasküler düşük düzey lazer terapisinin etkileri)
 • Schumm (2008): Intravenöse Laserblutbestrahlung bei Multipler Sklerose: ein neues Therapieverfahren mit signifikanter Verbesserung der Lebensqualität (İntravenöz Lazer kan ışınlamada Multipl skleroz: yaşam kalitesinde belirgin düzelme ile yeni bir tedavi yöntemi)
 • Wolf/Fußgänger/ Weber (2006): Eine prospektive Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit der Laserdusche bei Knie- und Schulterpatienten (Diz ve omuz hastalarda Lazer duş etkinliğini değerlendirmek amacıyla prospektif bir çalışma)
 • Wieden (2009): Fibromyalgie in der Schmerztherapie. Mechanismen und Behandlungschancen durch Lasertherapie (Ağrı Fibromiyalji. Lazer tedavisi ile mekanizmalar ve tedavi olanakları)
 • Raggi/Vallesi (2008): Intravenous laser blood irradiation in sports medicine (Spor hekimliğinde İntravenöz Lazer Kan ışınlaması)
 • Wirz/ Baumgartner/Burger/Gerber (2008): Intravenöse Lasertherapie bei Pferden (Atlarda Endovenöz Lazer tedavisi)